Od czego może być uzależnione pozwolenie na wycinkę ?

Zgodnie z Art. 83c. 3. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2018 poz. 1614) wydanie pozwolenia na wycinkę drzewa lub krzewu może być uzależnione od wykonania nasadzeń zastępczych bądź od przesadzenia tego drzewa lub krzewu.

Jeżeli przyczyną usunięcia drzewa lub krzewu jest realizacja inwestycji wymagającej uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub pozwolenia na budowę, zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu może zostać wykonane pod warunkiem uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub pozwolenia na budowę, które kolidują z drzewami lub krzewami, będącymi przedmiotem zezwolenia.

DESIGN: INFORD.eu