Które drzewa i krzewy nie wymagają zezwolenia na wycinkę ?

Zgodnie z Art. 83f. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2018 poz. 142) zezwolenia na usunięcie nie wymagają:

  • Krzewy rosnące w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
  • Krzewy na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej oraz na terenach zieleni;
  • Drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
    • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
    • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
    • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;
  • Drzewa lub krzewy które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W przypadku wątpliwości zalecamy zgłosić się do właściwego miejscowo urzędu.

DESIGN: INFORD.eu