Projektowanie terenów zieleni

Wykonujemy projekty zagospodarowania terenów zieleni z zastosowaniem najnowszych trendów, łącząc estetykę z aspektem praktycznym, co pozwala stworzyć harmonijną i przyjazną użytkownikom przestrzeń.

W Naszej ofercie znajdą Państwo projekty koncepcyjne, wykonawcze i budowlane. Wykonujemy również analizy i studia wykonalności czy programy funkcjonalno-użytkowe, niezbędne w zamówieniach publicznych w formule zaprojektuj i wybuduj.
Prace projektowe zawsze poprzedzamy dokładną analizą uwarunkowań terenu opracowania. W zależności od zakresu, dokumentacja projektowa obejmuje rozwiązania dotyczące:

  • układu kompozycji funkcjonalno – przestrzennej,
  • układu komunikacji,
  • doboru obiektów małej architektury i ich specyfiki materiałowej,
  • projektów branżowych (elektryka, wod. – kan., konstrukcja),
  • kompozycji zieleni istniejącej i projektowanej.

Dokumentacja projektowa, w zależności od potrzeb, zawiera również informację BIOZ, specyfikacje techniczne i przedmiary z kosztorysami inwestorskimi.

W imieniu Zamawiającego prowadzimy procedury administracyjne, uzyskujemy wszelkie uzgodnienia, opinie, decyzje i pozwolenia, w tym pozwolenia na budowę czy zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

DESIGN: INFORD.eu