Nadzory Inwestorskie

Prowadzimy nadzory autorskie, dendrologiczne i ogrodnicze oraz Inwestorskie w zakresie branży zieleni. Posiadamy uprawnienia Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni NOT-SITO.

Dzięki współpracy z Inspektorem Nadzoru Terenów Zieleni mają Państwo gwarancję prawidłowego przebiegu realizacji inwestycji. Do zadań Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni należy reprezentacja i zabezpieczenie interesów Inwestora poprzez kontrolę nad prawidłową realizacją inwestycji, w tym sprawowanie nadzoru nad:

  • zabezpieczeniem i ochroną istniejącej zieleni na placu budowy,
  • jakością wykonywanych robót i zastosowanych materiałów, w tym robót znikających i ulegających zakryciu,
  • prawidłowym odbiorem robót.

DESIGN: INFORD.eu