OFERTA

Oferujemy usługi w zakresie wykonywania dokumentacji takich jak:

  • Inwentaryzacja zieleni (inwentaryzacja dendrologiczna);
  • Projekt gospodarki drzewostanem;
  • Ekspertyza dendrologiczna;
  • Projekt nasadzeń zastępczych, kompensacyjnych oraz przesadzeń wraz z dokumentacją niezbędną do uzyskania odpowiednich zezwoleń;
  • Specyfikacja dotycząca sposobu zabezpieczenia i ochrony drzew lub krzewów na placu budowy.
  • Program funkcjonalno – użytkowy, projekt koncepcyjny, wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy zagospodarowania terenu wraz z odpowiednimi uzgodnieniami oraz zgłoszeniem robót budowlanych lub uzyskaniem pozwolenia na budowę w imieniu Inwestora;

Ponadto oferujemy pełną obsługę geodezyjną (m.in. wykonanie map do celów projektowych), a także obsługę inwestycji w ramach inwentaryzacji zieleni i gospodarki drzewostanem, z przygotowaniem wniosku i nadzorem nad przebiegiem sprawy dotyczącej uzyskania pozwolenia na wycinkę lub przesadzenie, w imieniu Inwestora, jak również doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów związanych z wycinką.

Dzięki współpracy z doświadczonymi i wysoko wykwalifikowanymi wykonawcami, mamy również możliwość zaoferowania Państwu wysokiej jakości usługi w zakresie wycinki i pielęgnacji drzew, a także kompleksowego zakładania terenów zieleni.

Zapraszamy do współpracy!!!

DESIGN: INFORD.eu