ZAUFALI NAM

Starostwo Powiatowe w Kutnie

Projekt konserwacji zabytkowego parku w Oporowie – projekt gospodarki drzewostanem i projekt zieleni – etap I.
 

Urząd Miasta w Sokołowie Podlaskim

 Wykonanie inwentaryzacji drzewostanu na terenie Zespołu Parkowo – Pałacowego,
wpisanego do rejestru zabytków, położonego przy ul. Lipowej w Sokołowie Podlaskim (dz.
nr ew. 2/3) wraz z ekspertyzą dendrologiczną oraz kosztorysem wykonania prac
pielęgnacyjnych.
 

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Białołęka

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego modernizacji placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 257 w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”.
 

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Bielany

Utworzenie w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 77 przy ul. Samogłoska 9 w Warszawie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Współpraca z firmą Aurel Mariola i Andrzej Zielińscy.

Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego placu zabaw.

 

Urząd Miasta w Ostrowi Mazowieckiej

Wykonanie aktualizacji inwentaryzacji dendrologicznej Parku Miejskiego wpisanego do rejestru zabytków, w Ostrowi Mazowieckiej.
 

Urząd Miasta Rzeszowa

Inwentaryzacja dendrologiczna zabytkowego drzewostanu na Starym Cmentarzu przy ul. Targowej w Rzeszowie wraz z projektem gospodarki drzewostanem.

Urząd Miasta w Sokołowie Podlaskim

Przegląd drzewostanu wraz z projektem zieleni i koncepcją modernizacji zieleńców, usytuowanych w Mieście Sokołów Podlaski.

 

PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie

Wykonanie inwentaryzacji drzew i krzewów, oraz dokonanie uzgodnień i uzyskanie decyzji administracyjnych na wycinkę drzew i wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanie przyległym do rozdzielni 110kV Olszynka Grochowska.

 

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Białołęka

Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej remontu boiska do piłki nożnej w Szkole Podstawowej nr 31 przy ul. Kobiałka 49 w Warszawie.

 

Urząd Gminy w Celestynowie

Koncepcja zagospodarowania zielenią wzdłuż ul. Otwockiej, pl. Wyszyńskiego oraz ul. Św. Kazimierza, w miejscowości Celestynów.

Urząd Gminy w Celestynowie

Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego zagospodarowania terenu centrum Celestynowa, zgodnie z fragmentem projektu koncepcyjnego zagospodarowania terenu, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie centrum Celestynowa”.

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sokołowie Podlaskim

Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu wokół Środowiskowego Domu Samopomocy w Sokołowie Podlaskim.

 

 REFERENCJE

DESIGN: INFORD.eu