Które drzewa i krzewy nie wymagają zezwolenia na wycinkę ?

  • Krzewy, których wiek nie przekracza 10 lat;
  • Drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
    • 35 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
    • 25 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;
  • Drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni.
DESIGN: INFORD.eu