Projektowanie terenów zieleni

Zajmujemy się kompleksowym projektowaniem terenów zieleni z zastosowaniem najnowszych trendów, łącząc estetykę z aspektem praktycznym, co pozwala nam tworzyć harmonijną przestrzeń.

Zajmujemy się projektowaniem terenów publicznych, takich jak parki, place, skwery, place zabaw, jak również zieleni osiedlowej, zieleni wokół firm i instytucji czy terenów prywatnych.

W ramach usług oferujemy opracowania przygotowawcze w postaci analiz, inwentaryzacji, ekspertyz, pełną obsługę geodezyjną, programy funkcjonalno-użytkowe, oraz projekty koncepcyjne, wielobranżowe projekty budowlane i wykonawcze wraz z odpowiednimi uzgodnieniami oraz zgłoszeniem robót budowlanych lub uzyskaniem pozwolenia na budowę w imieniu Inwestora a także przeprowadzenie konsultacji społecznych.

Zapraszamy do obejrzenia realizacji naszych projektów.

DESIGN: INFORD.eu